Aquest lloc utiltiza cookies i tecnològia similar.

Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web.

Accepto

Consell Escolar Municipal

  Inici/Ensenyament/Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Calonge i Sant Antoni és l’òrgan de consulta, debat i participació en que hi són representats tots els sectors que formen la comunitat educativa del muncipi (direccions dels centres, representants dels docents, representants dels pares i mares, representants de les AMPA, representants de l’alumnat, representants dels grups polítics amb representació municipal).

El Consell Escolar Municipal el presideix l’alcalde o, per delegació expressa, la regidora d’Ensenyament. Es convoca amb una periodicitat trimestral per informar, debatre i discutir de forma transversal els principals temes relacionats amb l’ensenyament al municipi. N’assumeix la secretaria la Sra. Mònica Boira, en qualitat de coordinadora de l’Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut de l’Ajuntament de Calonge.

Entre altres, el Consell Escolar Municipal, pren acords relatius a:

  • La sol.licitud de la jornada intensiva als centres educatius de segon cicle d’educació infantil i primària.
  • El calendari escolar de cada curs, intentant aconseguir el màxim consens en l’unificació dels dies festius a les llars d’infants, les escoles de primària i l’Institut.

Altres temes que es debaten o dels quals s’informa, són, entre altres:

  • L’organització de xerrades i conferències adreçades a les famílies
  • L’organització de la campanya de preinscripcions
  • Les activitats relacionades amb l’eduació que s’organitzen al municipi

Actes Consell Escolar Municipal