Aquest lloc utiltiza cookies i tecnològia similar.

Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web.

Accepto

L’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Calonge gestiona tots els assumptes relacionats amb aquest àmbit a nivell del municipi. Impulsa i promou l’acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó de tota la ciutadania. Assumeix, bàsicament, de les competencies voluntàries i obligatòries següents:

OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ

 • Atendre, acollir, informar i gestionar les sol.licituds de l’alumnat que s’escolaritza fora de termini, a través de l’oficina municipal d’escolarització.
 • Participar, en cooperació amb la resta de la comunitat educativa, en la vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria.
 • Participar en la comissió municipal de garanties d’admissió de primària, que vetlla per a una distribució equilibrada de l’alumnat en els centres escolars del municipi.

SERVEI MUNICIPAL DE LLARS D’INFANTS

 • Gestionar i supervisar el servei municipal de llars d’infants, d’acord amb la direcció del servei.

COOPERACIÓ AMB ALTRES ADMINISTRACIONS

 • Cooperar amb el departament d’Ensenyament de la Generalitat en la creació i la construcció dels centres educatius públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària: cedir els terrenys per a la construcció de nous centres públics escolars, col·laborar amb l'administració educativa en les reformes i atendre les demandes de manteniment que es generin.
 • Gestionar, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà i a través d’un conveni de col.laboració, el servei de cuina central que proporciona els menús escolars a les escoles de primària del municipi.
 • Col.laborar econòmicament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, mitjançant la signatura d’un conveni de col.laboració per a la prestació del servei de transport escolar per a l’alumnat de secundària i batxillerat, amb la finalitat de disminuir el cost assumeixen les famílies que en són usuàries.

SUPORT ALS CENTRES

 • Assumir les tasques de conservació, manteniment i vigilància dels centres educatius públics de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària del municipi: manteniment dels edificis, serveis de neteja, subminstraments de llum, aigua i combustible i vigilància dels centres.
 • Donar suport als centres educatius públics de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària del municipi en l’organització de les seves activitats.
 • Designar un representant municipal en els òrgans de participació escolar, els consells escolars de centre.
 • Coordinar i dirigir la Unitat d'Educació Compartida (UEC) de l’Institut Puig Cargol.
 • Col·laborar en programes i projectes adreçats a l'alumnat d'educació secundària.

ALTRES TASQUES

 • Convocar, coordinar i participar en el Consell Escolar Municipal (CEM): és el principal òrgan de debat i participació de la comunitat educativa del municipi.
 • Autoritzar i regular de l'ús social dels edificis i instal·lacions escolars de titularitat municipal, fora de l'horari lectiu, després del previ consens amb els centres.
 • Donar suport econòmic i logístic, mitjançant la signatura de convenis de col.laboració, a les AMPA dels centres educatius de la vila, per a la realització de les seves activitats.
 • Organitzar, coordinar i donar suport a diferents activitats adreçades a l'alumnat: concurs de cartells de Carnaval, premis de recerca “Colònico” i “Maria Vilar Bonet”, diada de Sant Jordi, etc.
 • Organitzar i gestionar el servei de l’Escola Municipal de Formació d’Adults, d’acord amb la seva direcció.

Enllaços d’interès

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Consell Comarcal del Baix Empordà. Àrea d’Ensenyament.
Per a sol.licituds de transport escolar, ajuts econòmics individuals de menjador i de desplaçament i servei de menjador escolar.