Aquest lloc utiltiza cookies i tecnològia similar.

Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l'efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s'estableix entre ell i el lloc web.

Accepto

Ajuts per Llibres de Text i Material Escolar

  Inici/Ensenyament/Ajuts per Llibres de Text i Material Escolar

El curs 2017-2018 l’Ajuntament de Calonge, a través de l’Àrea d’Ensenyament, va promoure la concessió d’ajuts per a llibres de text i material escolar a les famílies amb fills en edat d’escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d’ESO). La finalitat d’aquests ajuts és minorar les quotes de socialització de llibres de text i de material escolar derivades de l’etapa d’escolarització obligatòria a les famílies empadronades al municipi en situacions econòmiques més desfavorides.

Beneficiaris:

Per poder ser beneficiari dels ajuts cal complir els requisits següents: 

 • Famílies empadronades al municipi famílies empadronades al municipi
 • Els alumnes han d’estar escolaritzats als centres escolars del municipi (escola La Sínia, escola Llevantí de Mar, escola Pere Rosselló i l’Institut Puig Cargol).
 • Alumnes en etapa d’escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d’ESO).
 • Participar al projecte de socialització de llibres de text de les escoles i l’Institut
 • Ser membre de l’AMPA
 • No superar els llindars de renda que estableixen les bases de la convocatòria.
 • Presentar la sol.licitud i la documentació acreditativa en els terminis establerts a la convocatòria.

Import dels ajuts: La quantia dels ajuts és de 60 € per alumne.

Dades ajuts llibres de text curs 2017-2018

 • Import destinat a ajuts llibres de text: 6.345,72 €
 • Sol.licituds rebudes: 116
 • Sol.licituds concedides: 114
 • Nombre de famílies que han sol.licitat l’ajut: 75

Dades per centres

 • Escola Pere Rosselló: sol.licituds concedides, 57
 • Escola Llevantí de Mar: sol.licituds concedides, 20
 • Escola La Sínia: sol.licituds concedides, 6
 • Institut Puig Cargol: sol.licituds concedides, 31

Documentació

Bases dels Ajuts per LLibres de Text i Material Escolar

Sol·licitud dels Ajuts per Llibres de Text i Material Escolar